Drents Museum

Het Drents Museum werd in 1854 opgericht. Het begon met een simpele kast van voorwerpen. Nu is het uitgegroeid tot een kast van een museum! De geschiedenis van het museum is hieronder te lezen. Het gebouw van het museum en zijn bijzondere ruimtes worden hier beschreven.

 

In 1854 werd het Provinciaal Museum van Oudheden opgericht, met als startkapitaal een provinciale subsidie van 100 gulden en een kast voor de collectie. De kast met archeologische en historische voorwerpen werd geplaatst in het Provinciehuis aan de Brink in Assen. Bijna vijftig jaar later, in 1901, werd de collectie van het museum ondergebracht in het naastgelegen Rijksarchief (nu Drents Archief). Het museum kreeg toen de naam Provinciaal Museum van Oudheden en Geschiedkundige Voorwerpen. De collectie kreeg een impuls toen professor Van Giffen zich in 1916 aan het museum verbond om onderzoek te doen naar de archeologische schatten van Drenthe. Zijn opgravingen maken dat het Drents Museum zich tot de dag van vandaag een van de Nederlandse topmusea op archeologisch gebied kan noemen.